naplopo

Otthon Melege Program - 2016A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a pályázatbenyújtást 2016. augusztus 15-én 16:00 órától határozatlan időre felfüggesztette. A Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően a megvalósítandó beruházásokra így 2016. augusztus 16-án 16:00 óráig lehetett pályázatokat benyújtani. A feltételeknek megfelelő pályázatok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban.  

A pályázat keretében családi házak energetikai korszerűsítése, így napelemes és napkollektoros rendszerek megvalósítása is támogatható volt.

A pályázat fontosabb jellemzői:

  • 5 milliárd forint keretösszeg, régiónként épületszám/régió arányban elosztva;
  • 40-55%-os támogatási intenzitás;
  • Maximum 2,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás;
  • A pályázatokat 2016. augusztus 15-től augusztus 16-ig, két napig, pályázati portálon keresztül, elektronikus úton lehetett benyújtani.

Kik pályázhattak?

Magyarországi lakóhellyel és magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek, a saját tulajdonukban, vagy résztulajdonukban lévő családi ház vonatkozásában.

Milyen épületre lehetett pályázni?

Otthon Melege Program - Támogatható házA pályázat keretén belül az 1996 előtt, hagyományos technológiával készült (falazott szerkezetű, illetve vályog épületek), és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egy lakásos, a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott), legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező lakóépületek (családi házak) energetikai felújítására igényelhető támogatás.

Milyen korszerűsítésre lehetett pályázni?

 • Homlokzatok és födémek hőszigetelésére;
 • Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréjére, felújítására;
 • Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítására;
 • Megújuló energiafelhasználás kialakítására vagy növelésére:
  • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);
  • napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű, áramtermelés céljából);
  • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.

Otthon Melege Program - Támogatható célok

Csak megújuló energiát hasznosító rendszer telepítése esetén a pályázat keretében érintett épületnek a felújtás után a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének III. részében foglalt követelményeknek szükséges megfelelni.

Ez azt jelenti, hogy pl. napelemes, vagy napkollektoros rendszer megvalósítása a pályázat keretén belül akkor támogatható, ha az épület energetikai tanúsítványban meghatározott összesített energetikai jellemzője a felújítás utáni állapotban, az épület A/V arányának függvényében 110-230 kWh/(m2.év) érték közé esik.

Mekkora a vissza nem térítendő támogatás nagysága?

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt szén-dioxid (CO2) kibocsátás megtakarítás alapján kerül kiszámításra. Minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető.

Otthon Melege Program - A támogatás mértéke

Mekkora a napelemes rendszerrel elérhető támogatás?

NapelemNapelemes rendszer megvalósítása esetén 1 kWp névleges teljesítményű napelemmel Magyarország területén megközelítőleg évi 1100 kWh villamosenergia állítható elő. 1 kWh villamosenergia előállítása Magyarországon kb. 0.365 kg CO2 kibocsátást eredményez, így 1100 kWh napelemmel előállított villamosenergiával évi kb. 400 kg CO2 kibocsátás takarítható meg. 1 kWp névleges teljesítmény megvalósítása esetén tehát maximum 360.000 Ft támogatás igényelhető.

Otthon Melege Program - Napelemmel elérhető támogatás

Mekkora a napkollektoros rendszerrel elérhető támogatás?

NapkollektorNapkollektoros rendszer megvalósítása esetén 1 négyzetméter hasznos felületű napkollektorral Magyarország területén megközelítőleg évi 550 kWh (kb. 2 GJ) hőenergia állítható elő. Az elérhető széndioxid megtakarítás, így az adható támogatás nagysága függ attól, hogy a napkollektoros rendszerrel milyen energiahordozót váltunk ki.

Ha a napkollektorokkal villamos energiát, pl. villanybojlert váltunk ki, akkor 1 kWh hőenergiával kb. 0.365 kg CO2 kibocsátást lehet megtakarítani. Így 550 kWh napkollektorral előállított hőenergiával évi kb. 200 kg CO2 kibocsátáscsökkenés érhető el. Tehát villamosenergiát kiváltó napkollektoros rendszer megvalósítása esetén napkollektor négyzetméterenként maximum 200 x 900 = 180.000 Ft támogatás igényelhető.

Ha a napkollektorokkal vezetékes földgázzal előállított hőenergiát, pl. gázbojlert, gázkazánt váltunk ki, akkor 1 kWh hőenergiával kb. 0.254 kg CO2 kibocsátást lehet megtakarítani. Így 550 kWh napkollektorral előállított hőenergiával évi kb. 140 kg CO2 kibocsátáscsökkenés érhető el. Tehát vezetékes földgázt kiváltó napkollektoros rendszer megvalósítása esetén napkollektor négyzetméterenként maximum 140 x 900 = 126.000 Ft támogatás igényelhető.

Otthon Melege Program - Napkollektorral elérhető támogatás

Mekkora a támogatás maximális intenzitása és maximális összege?

A támogatás maximális intenzitása a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően eltérő, ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését. A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek

 • 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

55%-os támogatás

 • 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft azaz kétmillió forint, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;

50%-os támogatás

 • 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft azaz egymillió-ötszázezer forint, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki, VAGY kettő vagy több energiahatékonysági fejlesztést valósít meg megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése nélkül;

45%-os támogatás

 • 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg.

40%-os támogatás

A pályázati portál elérhetősége és kapcsolódó pályázati anyagok: