naplopo

Magyarországon a napenergia-hasznosítás szempontjából fontos nagy felbontású, részletes napsugárzási mérési adatok nem érhetők el nyilvánosan. Ezért 2004-ben úgy döntöttünk, hogy mi magunk is elkezdjük mérni és gyűjteni a napsugárzási adatokat.

2004. január 1-én saját telephelyünkön  helyeztünk üzembe egy napsugárzás mérő állomást. A napsugárzást déli tájolású és 45°-os dőlésszögű felületen mérjük egy Kipp & Zonen gyártmányú, CM-5 típusú, szellőztetett piranométerrel. A készülék pontossága 2%-on belüli. A piranométer a globális (teljes) napsugárzást méri. A mért adatokat egy saját fejlesztésű HC-260 típusú adatgyűjtő dolgozza fel és továbbítja egy pc számára. Az adattárolás a pc-n történik.

A mérőállomás földrajzi pozíciója:
É: 47,55727°, K: 19,05033°, H: 12 m

Mérésünk Magyarországon egyedülálló, mert a napenergia-hasznosítás szempontjából legjellemzőbb, ezért legfontosabb déli tájolású és 45°-os dőlésszögű felületre érkező globális napsugárzásról nincs mért adat, ezt jelenleg az OMSZ sem méri. Az OMSZ mérőállomásai vízszintes felület globális és diffúz sugárzását, valamint a napsugárzásra merőleges felületre érkező - direkt - sugárzást mérik.

Az általunk mért napsugárzási adatokat a honlapunkon grafikus formában közzétesszük.